Glosats del més de Gener

Dia 13 de gener. 21.00 hores. Glosat a l'ajuntament de Sant Lluís.
Glosen els glosadors de Sant Lluís.

Dia 16 de Gener. Glosat de Sant Antoni a ses voltes de Ciutadella. 20:30 hores.
Glosen en Vicent Marí, en Joan Fortuny (Nanis) i n'Esteve Barceló (verderol) sóna sa guiterra en Miquel llufriu


Dia 16 de Gener. Glosat de Sant Antoni a la carpa de Ferreries. 21:00h.

Dia 17 de gener. 12:30 hores. Glosat a l'esglèsia de Sant Antoni de Maó.
Glosen en Fonso de la Llana, na Pilar Pons i en Miquel Truyol, sóna sa guiterra n'Eva Cardona

Dia 20 de Gener, 20.00 hores. Entrega premi Josep Vivó de Glosa escrita i glosat de la Diada de Menorca a l'Ajuntament de Maó.
Glosen en Fonso de la Llana, en Xavi Triay i en Moisès Coll (Zes) i sona sa guiterra n'Eva Cardona.


Dia 20 de Gener. 20.00 hores. Glosat de la diada de Sant Antoni a l'Ajuntament de Alaior.
Glosen en Joan Moll (Joanet) , en Pere Pons i n'Esteve Barceló (verderol)