Sa Xacra des 2012


Dos mil dotze és un any
a qui hem de trobar rima,
i molt moderns prest ho logram
i sortirà una cosa molt fina,
Soca de Mots ja s'anima
de sa xacra obre es pany,
no posarem cap parany
a n'aquell que mos estima,
serà com lluita d'esgrima
que a tots causarà dany,
perquè arribi a la cima
i s’acomiadi amb xampany,
         avam si es risc de "sa prima"
torna al seu carrerany,
tabac no comprar a s'estany
perquè salut escatima,
però primer hem d'acabar enguany
rodejats de sa gent que mos estima,
que sa crisi faci cima
i que acabi tant de plany !
igual que una dona llarga i prima
va trobar es seu company,
 ‘narà bé si regalima
tot hora es nostro burcany,
i allargada dalt sa tarima  
li empassam tot s'averany,
qui en riure no escatima
ja té bona part des guany
Si mos fiquen a s'estany
i mos donen roba prima,
només cercarem es guany
de consonar més sa rima,

quan s'esperit socarrima
i tocam a final d'any
volem trobar el desengany
i un desig que es sublima.
Guardau la caixa amb afany
que en Rajoy ja empra sa llima.

Gent que ha participat:
Natàlia Sans, Vicenç Marí, Annabel Villalonga, Felip Munar, Miquel Truyol, Toni Viver “Mustel”, Pere Salas, Joan F. López, Toni Rotger, Bep Guardia, Moisès Coll “Zès”, Marc Seguí, Miquel Sbert, Eva Cardona, Bep Joan Casasnovas

2 comentaris:

Bep Joan Casasnovas ha dit...

Quan s'esperit socarrima
i tocam a final d'any
volem trobar el desengany
i un desig que es sublima.
Guardau la caixa amb afany
que en Rajoy ja empra sa llima.

soca de mots ha dit...

Genial, Bep Joan