Glosats del més de Desembre

Dia 30 de Desembre, a les 20.30 hores: Glosat  a l'esglèsia des Castell