Felicitació de Nadal

Quan el món viu amb respecte

i es designi és tolerant...

Quan sa glosa és aquell cant

que s’entona amb so d’afecte...

Quan s’acord és es prospecte

i educar un fet principal...

Quan volem curar es mal

des consum que ens enverina...

És quan neix sa llum divina.

És llavors que ve Nadal.