Bon Any

Acabam un carrerany,
però no serà es darrer;
que poder dir "estic bé!"
no sigui mai un parany.
Mantinguem es nostro afany
en es temps que sempre ve
i dins s'any nou puguem fer
lo que no hem pogut fer enguany.