Glosats de més d'agost

Dia 12 d'agost a les 21 hores  Glosat a n'es replec de cavalls de Bintaufa.

Dia 18 d'agost a les 21:00 hores Glosat de les festes de sant Bartomeu a Ferreries


Dia 19 d'agost a les 22.00 hores Glosat de festes de Sant Lluís

Dia 27 d'agost a les 18.00 hores. Glosat illa del rei