Glosats del més de Juliol

Dimarts 12 de Juliol, Glosat de Sant Martí, Plaça Pare Camps a les 21:00 hores.