Bon NadalPer Nadal solec cercar
sa paraula més polida,
sa paraula més sentida
que a tothom estén sa mà,
i després de molt pensar
no trob mai es mot rodó,
pens només en el Minyó
com transmet es seu afecte,
amb silencis de respecte,
i amb gloses de pau i amor.