Glosats agost

Glosat a Mongofre Vell (2-8-2013)
Organització: Mongofre Vell
Glosat particular
 Glosadors: Joan Moll "Joanet", Bep Guàrdia, Moisès Coll "Zès" i Esteve Barcelò "Verderol".  
Sonadors: Ricard (Eva) i Raül

Dissabte, dia 3 d'agost, Glosat de la Diada d'Estiu de Cultura a Ciutadella, a la Placeta del Roser a les 19:00h. 
Organització: Ajuntament de Ciutadella i Soca de Mots
Glosat públic.
Glosadors: Miquel Truyol, Moisès Coll "Zès" i Esteve Barceló "Verderol". 
Sonador: Migue Llufriu


Dimarts, dia 6 d'agost, Glosat de Sant Llorenç a Alaior. Plaça Nova a les 22:00h
Organització: Ajuntament d'Alaior i Soca de Mots
Glosat públic
Glosadors: Joan Moll "Joanet", Moisès Coll "Zès" i Toni Rotger. 
Sonador: Lluís Janer

Dimecres, dia 7 d'agost, Glosat de l'Aparcament. Avinguda David Russell d'Es Migjorn Gran, a les 21:00h.
Organització: Ajuntament d'Es Migjorn Gran i Xavi
Glosat públic
Glosadors: Joan Moll "Joanet", Miquel Truyol i Xavier Triay "Xavi" . Sonador: Josele
Glosat a Algendar d'en Gomila (15-8-13)
Organització: Algendar d'en Gomila
Glosat particular
Glosadors: Toni Rotger, Moisès Coll Zès, Jaume Llambías i Miquel truyol
Sonadora i sonador: Eva Cardona i Ricard

Divendres, dia 16 d'agost, Glosat del Dia del Llibre Menorquí. plaça des Pins, Ciutadella. 20:00h
Organització: Ajuntament de Ciutadella i Soca de Mots
Glosat públic.
Glosadors: Toni Rotger, Pere Pons i Moisès Coll Zès. Sonador: Nito Ferrer


Dimarts, dia 20 d'agost, Glosat de Sant Bartomeu. Pla de l'Església de Ferreries. 20:30h
Organització: Ajuntament de Ferreries i Jaume Janer
Glosat públic.
Glosadors: Moisès Coll "Zès", Pere Pons, Jaume Llambías, Joan Moll "Joanet" i  Jaume Janer.
Sonador: Lluís Janer
NOTA: Els actes, horaris, llocs, participants i més detalls s'actualitzen a mesura que tenim més informació.