Revista Àmbit

A la passada edició de la revista Àmbit (que ara només se fa en digital) va sortir una informació referent al premi Josep Vivó de glosa escrita. Es fa una introducció del tema i al final hi ha una entrevista a Moisès Coll i a Josep Pons (primer i darrer guanyador del renovat premi).

Hi podeu accedir amb l'enllaç


http://web.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Ambit/Setembre2011/Glosadors%20de%20cas%20pensat.pdf