Glosats del més de maig

Dissabte dia 7. Glosat en el marc de la festa-protesta de la plataforma pel transport aèri. Clàustre del carme a les 11.00 hores.
Glosen en Bep Guardia, en Miquel Truyol i en Vicent Marí amb n'Annabel a la guiterra.

Dissabte 14 de Maig. Glosat a n'es camp de futbol des Migjorn Gran. a les 20.00 hores.
Glosen en Xavi Triay, en Pere Sales amb en Pele a sa guiterra.

Divendres 20 de Maig. "Un vespre de glosat" al centre de cultura des castell. a les 21.00 hores.
Glosen en Fonso de la Llana, en Vicent Marí i na Pilar Pons. Sonen en Tolo Pons i en Toni Carreres.


Divendres dia 27 de Maig. Glosat al Centre de persones majors de Maó a les 18:15 hores.
Glosen na Pilar Pons, en Fonso de la Llana i en Toni Rotger i sona sa guiterra en Tolo.