SA XACRA DEL 2011

L'any dos mil onze és aquí,
sa xacra li dedicam...
I açò deu voler dir
que el dos mil deu deixam...
Però junts 'nam fent camí
i compartim que glosam...
Sa cultura que estimam,
que segueixi es bon cami...
I esper que poguem collir
el que poc a poc sembram...
Que tot el que desitjam
així es pogui complir...
Desig que s'any a n'es que entram
de pau el poguem omplir...
Per trobar així el bell clam
històric d’un nou destí...
Que as poeta menorquí
no li toqui passar fam...
Tots es que junts en glosam
i as que s’hi vulgui afegir...
Nou any a punt de parir
vam si entre tots l’ajudam...
I un any nou enfilam
amb bon xampany i bon vi...
I amb bon to mallorquí
es molts anys vos retornam...
No som cap ase de bram
ni cap matxo somerí...
Ses gràcies a tots donam
i que es mots no tenguin fi...


Han participat en aquesta xacra: Vicent Marí, Miquel truyol, Macià Ferrer, Toni Rotger, Joan Moll, Bep Guàrdia, Eva Cardona, Pere Sales, Joan Coll, Antònia Nicolau "Pipiu", Mateu Matas "Xurí" i Moisès Coll "Zès".