Dinar de socis (12/10/2010)


El passat dimarts, dia 12 d'octubre (El Pilar) i com cada any, ens vam reunir una trentena de socis per fer un dinar comunitari als Quarters d'Es Mercadal.
La jornada va ser passada per aigua, però els allà trobats vam poder gaudir d'una suculent paella cuinada pel nostre especialista (Ismael Moll, en Pele) i amb l'ajuda d'alguns col·laboradors (Verderol, Xavi, Pere Sales...).

A banda de la part més festiva i de gaudi, també vam tenir temps per xerrar d'aspectes més seriosos que afecten l'associació i glosadors.

Es va informar dels esdeveniments més importants de l'any (en què cal destacar la celebració de les 12 Hores el mes de març i l'organització de la VII Trobada que es farà a finals d'octubre) i, després, es va passar al torn obert de paraula, que és quan van sortir els temes més polèmics.
La idea és que del conjunt de glosats que es fan a Menorca durant l'any, només una petita part (al voltant del 10%) són gestionats per Soca de Mots. Els altres glosats s'organitzen a través d'un glosador particular. Aquest fet és nou, fa deu anys només hi havia un glosador de referència i tots els glosats passaven per ell i, essent ell el president de l'associació, tots els glosats (o la majoria) eren gestionats per Soca de Mots. Actualment, som una vintena de glosadors i les persones o organismes que volen un glosat contacten amb un o altre.


Al final es van acordar els següents punts (que, de tota manera, s'hauran d'aprovar a la propera assemblea):

1. En els glosats que siguin gestionats per Soca de Mots se seguirà el sistema actual de rodar els glosadors (siguin socis o no)
2. La funció principal de l'associació no és organitzar glosats, sinó facilitar-los. Si els glosats es gestionen per si sols, l'organització no depèn de Soca de Mots i, en cap cas, no es pot imposar a un glosador, sigui soci o no, que passi al glosat per la "roda" de Soca de Mots. El glosador contactat pot optar per organitzar ell mateix el glosat o fer-lo passar per l'associació.
3.Altres funcions de l'associació són les de formació i informació i organitzar les Trobades de Glosa i Vers Improvisat.
4. En els glosats de festes, sempre es convidaran els glosadors del poble i es poden fer dos torns de tres glosadors cadascun

Va quedar un tema pendent que s'haurà de tractar més endavant: és la qüestió de si s'han de cobrar els glosats o no.

Finalment vam concloure que l'objectiu principal és estimar la glosa, i s'ha d'estar satisfet que es faixin la quantitat de glosats que es fan.

Després del dinar, a la sobretaula, la majoria dels glosadors presents i part dels socis vam armar un petit glosat amb les porgueres d'una vella i malmesa guiterra.