Prada


18-agost-2010

Aquestes són algunes de les gloses que van fer els "alumnes" a la UCE.Noltros com a joventut

nostre cap mai no reposa

per Prada mos hem perdut

amb una calor que imposa...

noltros aquí hem vingut

per intentar fer una glosa.


Maria Magdalena Ramis

Josep Gual

Joan Toni Reda

Cati Alomar


I es glosar és un ofici

que no en té cap altre igual

i se converteix en vici,

una regla general,

que es començar per es final

i llavors anar a s’ inici.


Jaume OliverPer mi aquests són els reis

i no és que tingui manies

els garanteixo fills i filles

que les gloses són remeis

però us pregunto jo aquests dies

sent festes a Ferreries

i aquí que putes feis.


Francesc Ribera (Titot)