M Sona
Sa glosa ha estat present al M Sona de Maó a través de Soca de Mots..
L'actuació al matí ( Fonso de la LLana, Paco Rotger, Miquel Truyol i Toni Carreres) es va suspendre per sa previsió de pluja.
As capvespre es taller es va convertir amb un taller-actuació ( Joan Moll i Miquel Truyol van cantar una estona mentres en Vicent Marí va alternar glosa amb guitarra. A sa guitarra vam tenir també en Yanyel (component des grup de rock ESPINA) durant una estona que ho va fer beníssim. No va venir molta gent aposta però gent que passejava s'anava aturant una estona. Segurament vam fer descobrir sa glosa a més d'un.
Diumenge a vespre es va fer una recepció amb tots els grups que van assistir a M Sona, va ser una coseta íntima que va estar be. Mos van regalar un llibre de fotos des teatre principal.
En general es va agrair molt sa feina desinteresada d'entitats i grups musicals per fer es festival.
Per l'any qui ve tornen a comptar amb fer un glosat, jo els hi vaig demanar que si podia ser en un espai més recollit com un claustre millor.
Salut.
Miquel Truyol