Fotos passades

Si algú té fotografies digitalitzades i les vol cedir per a què surtin al blog, ens les pot enviar al correu electrònic de l'associació.

Gràcies


Trobada a Manacor: Toni Socias (mallorquí), Pilar Pons, Esteve Barceló "Verderol", Miquel Ametller i Toni Pons (guitarrista)

(algú sap l'any?)

Bastió des Governador (Ciutadella) 2003: Toni Carreras (guitarrista) i Miquel AmetllerTrobada a Manacor: Pilar Pons, Toni Rotger, Esteve Barceló "Verderol" , Miquel Ametller i Toni Carreras

(algú sap l'any?)


Bar Bananas (Ciutadella) 2003: Bep Janer "Xiliu"(guitarrista), Esteve Barceló "Verderol", Bep Moll "Pipa", Moisès Coll "Zès" i Fonso de la LLana
Lloc de sant Antoni (Maó) 2008: Bep Guàrdia, Joan Moll "Joanet", Miquel Truyol, Moisès Coll "Zès", Maria i Eva (guitarristes)Bar Can Sito de Ciutadella, 31 de març de 2000 : Fonso de la LLana, Pilar Pons, Esteve Barceló "Verderol", Joan Fortuny "Nanis", Miquel Ametller i Toni PonsTrobada a Manacor: Toni Rotger, Pilar Pons, Miquel Ametller i Toni Carreras (guitarrista)

(algú sap l'any?)


Algendar d'En Gomila 2007: Joan Moll, Toni Rotger, Jaume Llambías, Miquel Truyol, Bep Guàrdia i Eva (guitarristes)