ITÀLIA


La sortida a Itàlia va ser interessant i vam compartir escenari amb improvisadors vinguts d'altres contrades arreu del món: Mallorca, Còrcega, Sardenya, Argentina, Cuba i la pròpia Itàlia.

Entre els presents hi havia dos improvisadors que van ser a Menorca en dues trobades: Donato de Acuttis (Itàlia) i gustavo Guichón (Argentina).

La convivència i l'intercanvi cultural va ser el més positiu de tot.