NORMES DELS FUNCIONAMENT DE LA RODA

1) El glosador que no pot assistir a un glosat, serà botat i té prioritat de cara al següent glosat.


2) El glosador que és sol·licitat té prioritat per assistir al glosat però en arribar el seu torn de roda, serà botat.


3) Els glosadors tindran el dret de seure al glosat en el mateix ordre que indiqui la roda. (Els glosadors amb prioritat tindran dret a ocupar el primer lloc).


4) El glosador que ocupi la primera plaça tindrà el dret de ser l’encarregat de posar-se en contacte, el dia del glosat, amb la persona que l’organitza, per tal d’aclarir possibles dubtes. (Si falten cadires, micro, quan temps volen que duri el glosat, si han de fer aturada per fer bereneta, etc.)


5) El glosador que ocupi la primera cadira haurà de dirigir tots els temes relacionats amb el glosat en qüestió, tenint en compte els acords pactats amb l’organitzador. (Vigilar el temps, les pauses, si es fan o no preguntes, quan s’ha d’acabar, etc.)


6) El glosador que ocupi la primera plaça de la roda, cada cop que s’hagi d’anar a glosar, té el deure de triar amb quants glosadors assisteix al glosat, sempre i quan no ho demani l’organització. (dos per fer mano a mano, tres, 4 per fer dos manos manos…)


7) Aquestes normes no estan redactades amb ànim d’obligar a ningú a res, sinó de regular, en igualtat de condicions per a tothom, una sèrie d’aspectes que trobam cada vegada que hem d’assistir a un glosat. Així mateix és un desig de la junta actual, tant el compliment d’aquestes normes, com donar validesa a tots els acords, entre glosadors, que les puguin modificar.