Aspectes a millorar i a mantenir (desembre 2008)

Aquest diumenge, 14 de desembre, ens vam concentrar a la cotxeria de na Pilar uns quants glosadors. L'arròs brut va ser de dalt de tot. Però, més que el dinar, l'objectiu de la trobada era posar en comú les inquietuds que tenim per millorar la gestió de l'associació.

ASPECTES A MILLORAR
- La igualdat d'oportunitats dels glosadors a l'hora de fer les diferents actuacions (tant glosats a Menorca com a les sortides).
- Transparència en la gestió econòmica
- La possibilitat de fer xerrades informatives del món de la glosa.
- La relació amb els glosadors i sonadors que no són de l'associació
- Donar més continguts al blog
- Utilitzar diferents canals per a què la informació pugui arribar a tothom
- Divulgar i emprar més el nom de Soca de Mots
- Millorar i fer més assemblees, trobades i excursions (cuidar el lloc, tenir prou temps per xerrar...)
- Estar més oberts a l'evolució i a possibles innovacions (no quedar ancorats en el passat)
- Separar el que són les trobades del dilluns a sant Lluís de les qüestions de Soca de mots
- Diàleg, implicació, democràcia (no dictadura), bona voluntat...
- Enveges entre glosadors

COSES A MANTENIR
- La trobada anual
- Els tallers i cursos de glosat
- El blog de l'associació
- Trobades festives particulars i de la Junta
- Donar a conèixer el món de la glosa i conservar la cultura
- Seguir engrandint la "família" d'amants de la glosa i l'amistat
- Mantenir les trobades setmanals


Aquest blog és obert a qualsevol comentari, per tant, es pot insistir, suggerir altres coses, aportar idees i propostes per a què l'associació pugui millorar.


.